Stopa Wacker

Napędzana silnikiem 2-suwowym WM 80 specjalnie zaprojektowanym i zbudowanym dla ubijaków ponadto spełnia on normy EPA (europejskie normy emisji zanieczyszczeń powietrza). Ubijaki WACKER ustaliły normy w budownictwie.
Zbudowana z myślą o trudnych pracach ubijaka.
Ubijaki WACKER są przeznaczone do maksymalnej produkcji, wydajności i trwałości.
Grunty spoiste, miejsca trudnodostępne, wąskie wykopy to miejsca pracy BS 60-2.
Dobrze wyważony i z wąską stopą.